DEOS Blog

Yazılarımız...

Neden Dış Kaynak Kullanımı?
  • Admin
  • 27 Ocak 2021
Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
1) İŞLETİM GİDERLERİNİ DÜŞÜRMEK

Dış kaynak kullanımı hizmeti veren şirketler müşterilerinin herhangi birinin tek başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler. Bu sebeple hem satın alma maliyetleri hem de işletim maliyetleri daha düşüktür. Ayrıca, şirketlerin temel yetenekleri dışında kalan işler; dış kaynak kullanımı hizmeti veren şirketlerin tecrübe kazanmış olduğu ve bu sebeple risklerini yönetebildiği, maliyetini bildiği bir iş olacaktır. Böylece, dış kaynak kullanımı hizmeti veren şirket, bu hizmeti alacak olan şirkete işin toplam maliyeti konusunda çok ayrıntılı ve kesin bilgi verilebilmektedir.

2) FİRMAYI ASIL YETKİNLİĞE YÖNELTMEK

İşletme yönetiminde dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının başlamasında ve artarak devam etmesindeki ana sebeplerden birisi de, işletmelerin temel yeteneklerini ön planda tutarak, geliştirdikleri stratejiler ve rekabete dayanan bir üstünlüğe ulaşma ihtiyaçlarıdır. İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklerinin dışında kalan tüm işleri, başka firmalara yaptırmakla, öncelikle temel yeteneklerine daha rahat yoğunlaşma imkanı bulmakta, kaynak tasarrufu yapmakta, yapı olarak küçülmekte ve yalın hale gelmektedirler. İşletmelerin temel yetenekleri üzerine yoğunlaşması arttıkça, dış kaynak kullanımı da artmaktadır.

3) DÜNYA ÇAPINDA OLANAKLARA ULAŞMAK

Dış kaynaklardan yararlanan bir işletme müşteri konumunda olması sebebiyle, talep ettiği ürün ve hizmetin en iyisini isteme hakkına sahiptir. Dış kaynaklardan yararlanma hizmeti veren işletmeler temel yeteneklerini talep edilen hizmet ve ürünler doğrultusunda geliştirdiği için bu beklentilere cevap verebilecek duruma gelmeyi hedeflemektedirler. Bu hedeflere ulaşılabilmek teknolojik yatırımlar, yönetim ve insan gücüyle mümkün olabilmektedir. Dünya çapında, teknolojiye, yönetim bilimine ve insan kaynaklarına büyük yatırımlar yapmış, birçok müşterisi olan şirketlerin tecrübelerinden yararlanılmaktır. Böylece oluşan ihtisaslık ve uzmanlık kombinasyonu şirket açısından rekabet avantajı sağlayacaktır. Dış kaynak kullanan işletme tüm teknolojik ve yönetim gelişmelerini bu sayede dolaylı yoldan ama anında takip etme olanağına sahip olabilmektedir.

4) İÇ KAYNAKLARI BAŞKA ETKİNLİKLER İÇİN SERBEST BIRAKMAK

Her organizasyonun mevcut kaynaklarını kullanma limiti vardır. Dış kaynak kullanımı yapılan işletmelerde, başta personel olmak üzere kaynakların, temel yetenek dışı faaliyetler yerine, müşteriye daha iyi hizmet edebileceği alanlara kaydırma imkanı sağlanır. Bu sayede hem enerjisini kendi içerisine odaklamış, hem de personeli müşterilerine odaklanmış olacaktır.

5) İÇERİDE SAHİP OLMADIĞI KAYNAKLARA ERİŞMEK

İşletmeler ihtiyaç duydukları belli kaynakların kendi bünyelerinde var olmaması durumunda dış kaynaklardan yararlanırlar. Bu şekilde eksik olan girdilere ulaşıp, üretim süreçlerini başarılı bir şekilde devam ettirebilirler. Örneğin, bir işletme büyüme stratejisi güdüyor ve özellikle yeni coğrafi pazarlara girmeyi hedefliyorsa o bölgede çeşitli tesislere ihtiyaç duyabilir. Daha önceden o bölgede herhangi bir yatırım yapılmamış olması sebebiyle tesis ihtiyacını karşılamak için dış kaynaklardan yararlanma yoluna gidebilir. Kaynaklarını yeni bir tesis kurmaya harcamak yerine varolan bir işletmeden yararlanmak işletmeye büyük kolaylık sağlayacaktır.

6) YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK

Yeniden yapılanma kararı alan bir işletme, konusunda uzman ve kendi bünyesinde yeniden yapılanma işlemlerini tamamlamış hizmet sağlayıcı işletmelerden yararlandığında hedeflediği getirilere çok kısa bir sürede ulaşma imkanına sahip olabilir. Örneğin, Kaliteli Yönetim Sistemlerini uygulamaya bunun sonucunda da kurumsallaşmaya adım atmak isteyen bir şirket, kendi mevcut personelini kendi imkanlarıyla bu konuda eğitmektense bir danışman firmadan, onun konusunda uzman danışmanlarından aldığı eğitim ve danışmanlık desteğiyle çok kısa sürede bu süreci tamamlayabilmektedir.